Nuttige links

Spoeddiensten

Medische Spoed: 100

Medische Spoed Europees: 112

Brandweer: 100

Federale Politie: 101

Nuttige links

Brandwonden: Militair Hospitaal 02/268.62.00

Antigifcentrum: 070/245.245

Child Focus 116.000 of +32.2.475.44.99 (vanuit buitenland)

Zelfmoordlijn: 1813

Tele-Onthaal: 106

Cardstop: 070/344.344

Druglijn: 078/15.10.20

Meldpunt voor (kinder)misbruik en geweld: 1712

Anonieme Alcoholisten (AA): 03/239.14.15

Kinder- en jongerentelefoon: 102

Gasreuk: 0800/60.888

Ongepland zwanger: 078/15.30.45

Meldpunt Milieu & Gezondheid: 078/15.55.70

Tropisch instituut

Vaccinaties